อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
นางสาวนัธภัทร เศษลือ
ปลัด อบต.
นายบุญโพธิ์ จ่าหล้า
นายก อบต.
การปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
คู่มือเรื่องเรียน/ร้องทุกข์
คำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 29/2564 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไป เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชิบของเจ้าหน้าที่)และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตาม และประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ 7
วันนี้ 6
วานนี้ 6
เดือนนี้ 180
เดือนก่อน 190
ปีนี้ 370
ปีก่อน 1,232