อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง กาารจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง กาารจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 16
คู่มือเรื่องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับร้องเรียนร้องทุกข์  (ดู 15)
แบบฟอร์มคำร้องทุกข์ต่างๆ  (ดู 12)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง กาารจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  (ดู 16)
คำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 16/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว   (ดู 13)
คำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 22/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว   (ดู 16)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :