อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี 2564 25 ก.พ. 64 11
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564 25 ก.พ. 64 12
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2562 4 ส.ค. 63 57
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2562 4 ส.ค. 63 51
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2562 4 ส.ค. 63 50
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำลบสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2562 3 พ.ค. 63 81
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 3 พ.ค. 63 71
ประกาศกำหนดสมัยประชุม 3 พ.ค. 63 76