อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร


ข้อมูลพื้นฐาน
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
นางสาวนัธภัทร เศษลือ
ปลัด อบต.
นายบุญโพธิ์ จ่าหล้า
นายก อบต.
การปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
คู่มือเรื่องเรียน/ร้องทุกข์
คำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 29/2564 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไป เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชิบของเจ้าหน้าที่)และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตาม และประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ 9
วันนี้ 9
วานนี้ 8
เดือนนี้ 148
เดือนก่อน 222
ปีนี้ 1,144
ปีก่อน 1,232